Nhóm vi khuẩn nào sinh trưởng ở vùng nóng bỏng của biển hoặc đáy biển có nhiệt độ từ 85°C  110°C?

A.

Nhóm ưa lạnh.

B.

Nhóm ưa ấm.

C.

Nhóm ưa nhiệt.

D.

Nhóm ưa siêu nhiệt.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...