Nhóm vi khuẩn nào sinh trưởng ở vùng nóng bỏng của biển hoặc đáy biển có nhiệt độ từ 85°C  110°C?

A.

Nhóm ưa lạnh.

B.

Nhóm ưa ấm.

C.

Nhóm ưa nhiệt.

D.

Nhóm ưa siêu nhiệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nhóm ưa siêu nhiệt.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...