Nhóm sinh vật nào sau đây là một quần xã?

A.

Các cây cọ sống trên một quả đồi.

B.

Các con voi sống trong rừng Tây Nguyên.

C.

Các con chim sống trong một khu rừng.

D.

Các con cá chép sống trong một cái hồ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các con chim sống trong một khu rừng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...