Nhóm nước dân số trẻ có tỉ lệ nhóm tuổi 0 – 14 tương ứng là: 

A.

Trên 25%

B.

Trên 35% 

C.

Trên 30%

D.

Trên 32 % 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Trên 35% 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...