Nhóm đất Feralít chiếm bao nhiêu phần % điện tích tự nhiên?

A.

Trên 50%.

B.

Trên 55%.

C.

Trên 60%.

D.

Trên 65%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Trên 60%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...