Nhóm dân số dưới tuổi lao động được xác định trong khoảng: 

A.

0 – 14 tuổi 

B.

0 – 15 tuổi 

C.

0 – 16 tuổi 

D.

0 – 17 tuổi

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0 – 14 tuổi 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...