Nhôm có nhiệt dung riêng lớn hơn của đồng 2 lần. Hai khối đồng và nhôm có cùng khối lượng và ở 00C được đưa vào hai nhiệt lượng kế khác nhau. Đổ vào mồi nhiệt lượng kế 100 (g) nước ở 600. Bỏ qua nhiệt dung của các nhiệt kế. Sau khi đạt được cân bằng:

A.

Đồng có nhiệt độ cao hơn nhôm.

B.

Đồng có nhiệt độ thấp hơn nhôm.

C.

Nhiệt độ ở hai nhiệt lượng kế bằng nhau.

D.

Câu trả lời tùy thuộc vào khối lượng các khối kim loại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồng có nhiệt độ cao hơn nhôm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...