Nhôm có nhiệt dung riêng lớn hơn của đồng 2 lần. Hai khối đồng và nhôm có cùng khối lượng và ở 00C được đưa vào hai nhiệt lượng kế khác nhau. Đổ vào mồi nhiệt lượng kế 100 (g) nước ở 600. Bỏ qua nhiệt dung của các nhiệt kế. Sau khi đạt được cân bằng:

A.

Đồng có nhiệt độ cao hơn nhôm.

B.

Đồng có nhiệt độ thấp hơn nhôm.

C.

Nhiệt độ ở hai nhiệt lượng kế bằng nhau.

D.

Câu trả lời tùy thuộc vào khối lượng các khối kim loại.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...