Nhóm các nguyên tố đều tác dụng được với nước lạnh tạo dung dịch bazơ kiềm là:

A.

Na, K, Mg, Ca.

B.

K, Ba, Ca, Na.

C.

Al, Na, K, Ba.

D.

Zn, Mg, Ba, Ca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

K, Ba, Ca, Na.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...