Nhỏ từ từ dung dịch NH3 cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có:

A.

Cu2+.

B.

Cr3+.

C.

Ni2+.

D.

Cr3+ hoặc Cu2+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cr3+.

Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2

Cu(OH)2↓ + 4NH3 [Cu(NH3)4](OH)2

Cr3+ + 2OH- Cr(OH)3xanh

Ni2+ + 2OH- Ni(OH)2

Ni(OH)2xanh lục + 4NH3 [Ni(NH3)6](OH)2 (dung dịch màu xanh lục).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...