Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X thấy dung dịch vẩn đục. Nhỏ tiếp dung dịch NaOH vào thấy dung dịch trong trở lại. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch HCl vào thấy dung dịch vẩn đục, nhỏ tiếp dung dịch HCl thấy trở nên trong suốt. Dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A.

NaAlO2.

B.

Al2(SO4)3

C.

(NH4)2SO4

D.

Fe2(SO4)3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Al2(SO4)3.

Các ptpu:

Al2(SO4)3 +6 NaOH →2 Al(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

2NaAlO2  +2 HCl + 2H2O →   2NaCl + 2Al(OH)3

Al(OH)3 +3 HCl → AlCl3+3 H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...