Nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào một dung dịch, sau phản ứng thấy có kết tủa màu xanh. Trong dung dịch ban đầu có:

A.

Cu2+.

B.

Cr3+.

C.

Fe2+.

D.

Al3+.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cu2+.

Cu2+ + 2OH- Cu(OH)2↓ xanh

Cr3+ + 2OH- Cr(OH)3↓ xanh, tan dần

Cr(OH)3↓ + OH- [Cr(OH)4]

Fe2+ + 2OH- Fe(OH)2↓ trắng xanh

4Fe(OH)2↓ + 2H2O + O2 2Fe(OH)3↓ đỏ nâu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...