Nhỏ từ từ đến dư dung dịch FeSO4 đã được axit hoá bằng H2SO4 vào dung dịch KMnO4. Hiện tượng nào quan sát được?

A.

Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng.

B.

Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần đến không màu.

C.

Dung dịch màu tím hồng bị chuyển dần sang nâu đỏ.

D.

Màu tím bị mất ngay. Sau đó dần dần xuất hiện trở lại thành dung dịch có màu hồng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch màu tím hồng bị nhạt dần rồi chuyển sang màu vàng (màu vàng là màu của ion Mn2+).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...