Nhờ quá trình giao phối, nguồn nguyên liệu sơ cấp trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp. Nguyên liệu thứ cấp ở đây là:

A.

Đột biến gen được nhân lên nhiều hơn.

B.

Đột biến NST được nhân lên do nguyên phân.

C.

Các biến dị tổ hợp.

D.

Những nguyên liệu thứ yếu, không quan trọng đối với tiến hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Các biến dị tổ hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...