Nhờ công cuộc đổi mới, với kĩ thuật hiện đại nhất trên biển nên sản lượng dầu thô khai thác năm 2005 đạt:

A.

15,7 triệu tấn.

B.

17,6 triệu tấn.

C.

18,5 triệu tấn.

D.

19,3 triệu tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

19,3 triệu tấn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...