Nhờ công cuộc đổi mới, với kĩ thuật hiện đại nhất trên biển nên sản lượng dầu thô khai thác năm 2005 đạt:

A.

15,7 triệu tấn.

B.

17,6 triệu tấn.

C.

18,5 triệu tấn.

D.

19,3 triệu tấn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...