Nhiều lớp thân thuộc tập hợp thành một

A.

loài.

B.

ngành.

C.

giới.

D.

lớp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngành.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...