“Nhiều loài sâu bọ ngừng sinh sản khi điều kiện chiếu sáng trong ngày không thích hợp”, hiện tượng này được gọi là

A. Không chế sinh học
B. Cân bằng sinh học
C. Đình dục
D. Nhịp sinh học
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...