Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên ...(1)... Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên...(2)...

Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho các câu trên là các phát biểu đúng?

A.

(1) - quần xã; (2) - quần thể.

B.

(1) - quần thể; (2) - quần xã.

C.

(1) - quần thể; (2) - loài.

D.

(1) - loài; (2) - quần thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

(1) - quần thể; (2) - quần xã.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...