Nhiệt phân hoàn toàn KNO3 thu được sản phẩm là:

A.

K2O, NO2, O2.

B.

KNO2, O2.

C.

KNO2, NO2.

D.

KNO2, NO2, O2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...