Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp FeCO3, Fe(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp chỉ gồm hai khí, trong đó có một khí có màu nâu đỏ. % theo khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là :             

A.

A: 60,81%.

B.

B: 45,56%.

C.

C: 39,19%

D.

D: 42,76%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Hai khí thu được là CO2 và khí có màu nâu đó NO2.

img1  img2  img3     

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...