Nhiệm vụ,mục tiêu của phong trào cách mạng 1930-1931 là

A.

Chống thực dân Pháp và địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

B.

Chống thực dân Pháp và tay sai giành độc lập dân tộc.

C.

Chống phát xít,chống chiến tranh đế quốc,chống phản động thuộc địa và tay sai giành tự do,dân chủ cơm áo và hòa bình.

D.

Chống phong kiến và tay sai giành độc lập dân tộc

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chông thực dân Pháp và địa chủ phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...