Nhiệm vụ của miền Bắc sau 1954 là:

A.

Đấu tranh chống Mĩ - Diệm

B.

Tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

C.

Kháng chiến chống Mĩ cứu nước 

D.

Chuyển sang làm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chuyển sang làm Cách mạng Xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...