Nhiệm vụ của KHCN:

A.

Phát triển nguồn nhân lực

B.

Xây dựng tổ quốc

C.

Giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn xã hội do cuộc sống đề ra

D.

Bảo vệ tổ quốc.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...