Nhà thơ Chế Lan Viên viết: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”. Câu thơ đó nói đến sự kiện gì?

A.

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

B.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.

C.

Bác Hồ đọc Sơ thảo luận cương của Lênin

D.

Bác Hồ đưa yêu sách đến Hội nghị Vecxai.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...