Nhật Bản trở thành thành viên của Liên hợp quốc từ khi nào?

A.

Từ năm 1952.

B.

Từ năm 1956.

C.

Từ năm 1960.

D.

Từ năm 1973.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ năm 1956.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...