Nhật Bản đã mua bằng phát minh sáng chế 6 tỉ đô la tính đến năm nào?

A.

Năm 1968.

B.

Năm 1970.

C.

Năm 1969.

D.

Năm 1973.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...