Nhật Bản có khả năng gì để nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm?

A.

Biết áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại.

B.

Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài

C.

Nhà nước, quản lí có hiệu quả

D.

Tập trung vốn cho kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Biết áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...