Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với

A.

 giai cấp phong kiến bị thủ tiêu hoàn toàn.        

B.

 các torót không lồ xuất hiện.

C.

 tăng cường bóc lột và đàn áp công nhân.        

D.

 mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 7. Cách giải: Sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX đã tạo ra sức mạnh kinh tế, quân sự và chính trị cho giới cầm quyền thi hành chính sách xâm lược và bành trướng. Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa gắn liền với các cuộc chiến tranh xâm lược: Chiến tranh Đài Loan (1874) Chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895). Chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).        Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...