Nhập cư đã giúp cho Hoa Kì

A.

nguồn lao động có trình độ cao

B.

nguồn lao động giàu kinh nghiệm

C.

tiết kiệm được nguồn chi phí đào tạo lao động

D.

tất cả các đáp án trên

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...