Nhận xét nào sau đây sai khi nói về tia γ:

A.

Tia γ là một bức xạ điện có bước sóng từ 10-3 đến 10-2 .

B.

Tia γ không mang điện tích.

C.

Tia γ làm ion hóa các chất.

D.

Tia γ có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tia γ có vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...