Nhận xét nào sau đây là đúng?

A.

Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường, kể cả chân không.

B.

Sóng điện từ chỉ lan truyền trong chất khí và bị phản xạ từ các mặt phẳng kim loại.

C.

Sóng điện từ là sóng cơ học.

D.

Sóng điện từ cũng như sóng âm, là sóng dọc nhưng có thể lan truyền trong chân không.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sóng điện từ là sóng ngang có thể lan truyền trong mọi môi trường, kể cả chân không.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...