Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên của miền Đông Trung Quốc?

A. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa mầu mỡ.
B. Hạ nguồn của các sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà.
C. Nghèo khoáng sản, chỉ có than đá là đáng kể.
D. Từ bắc xuống nam khí hậu chuyển từ ôn đới gió mùa sang cận nhiệt đới gió mùa.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi thử THPT QG Môn Địa Lý - Năm học 2017-2018 - THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc - Lần 1 - có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...