Nhận xét nào không phải là tác động lớn của địa hình đồi núi đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta ?

A.

Các mỏ ngoại sinh tập trung ở vùng đồi núi là cơ sở cho sự phát triển công nghiệp hoá

B.

Tài nguyên rừng giàu có về thành phần các loài động thực vật với nhiều loại quý hiếm.

C.

Các cao nguyên bằng phẳng thuận lợi cho việc thành lập các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc lớn tập trung

D.

Các con sông có tiềm năng thuỷ điện lớn, nhiều vùng núi cao khí hậu mát mẻ đã trở thành các điểm du lịch nổi tiếng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Tài nguyên rừng giàu có về thành phần các loài động thực vật với nhiều loại quý hiếm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...