Nhận xét nào dưới đây về tia tử ngoại là không đúng ?

A.

Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

B.

Các hồ điện quang, đèn thuỷ ngân và những vật bị đun nóng trên 3000°C đều là những nguồn phát ra tia tử ngoại rất mạnh.

C.

Tia tử ngoại tác dụng rất mạnh lên kính ảnh.

D.

Tia tử ngoại bị thuỷ tinh và nước hấp thụ rất mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được, có tần số sóng nhỏ hơn tần số sóng của ánh sáng tím.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...