Nhận xét nào dưới đây về hợp lực của hai lực song song và cùng chiều là không đúng?

A.

Hợp lực hướng cùng chiều với chiều của hai lực thành phần.

B.

Hợp lực có giá chia trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần những đoạn tỉ lệ thuận với hai lực ấy.

C.

Nếu l là khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần và l1, l2 là những đoạn chia trong (l = l1 + l2) thì giữa các lực thành phần F1 , F2 và hợp lực tồn tại hệ thức.

.

D.

Độ lớn của hợp lực bằng tổng giá trị tuyệt đối độ lớn của hai lực thành phần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hợp lực có giá chia trong khoảng cách giữa hai giá của hai lực thành phần những đoạn tỉ lệ thuận với hai lực ấy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 3 cân bằng và chuyển động của vật rắn vật lý 10 có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...