Nhận xét nào dưới dây không phản ánh đúng sự phát triển của nền kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XX?

A.

Bình quân GDP đầu người là 34.600 USD.

B.

Chi phối các tổ chức kinh tế - tài chính quốc tế.

C.

Là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất của thế giới.

D.

Chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm kinh tế thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp : phân tích, đánh giá Cách giải: Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới vào khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai (khoảng năm 1965) thuộc giai đoạn 1945 – 1973. => Mĩ là trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới không phản ánh đúng sự phát triển của nền kinh tế Mĩ cuối thế kỉ XX.   Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...