Nhận xét nào dưới đây không đúng cho phản ứng oxi hóa hết 0,15 mol FeSO4 bằng KMnO4 trong H2SO4?

A.

Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng.

B.

Dung dịch sau phản ứng có màu vàng.

C.

Lượng KMnO4 cần dùng là 0,03 mol.

D.

Lượng H2SO4 cần dùng là 1,2 mol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lượng H2SO4 cần dùng là 1,2 mol.

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

   0,15   →    0,03    →  0,12            (vàng)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...