Nhận xét không mang ý nghĩa trong việc phát triển giáo dục, văn hoá và y tế:

A.

đẩy mạnh tiến bộ xã hội.

B.

nâng cao chất lượng cuộc sống

C.

hình thành con ngưòi mới.

D.

phân bố lại dân cư và nguồn lao động trong cả nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

phân bố lại dân cư và nguồn lao động trong cả nước.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...