Nhận xét không đúng về GDP của EU so với Hoa Kì và Nhật Bản vào năm 2004 là

A.

lớn hơn Hoa Kì.

B.

lớn hơn Nhật Bản.

C.

lớn hơn Hoa Kì, Nhật Bản.

D.

lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lớn hơn Hoa Kì và Nhật Bản cộng lại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...