Nhận xét không chính xác về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trên thế giới (năm 2004) là

A.

chiếm 31% trong tổng GDP của thế giới.

B.

chiếm 37,7% trong xuất khẩu của thế giới.

C.

chiếm 36% trong sản xuất ô tô của thế giới.

D.

chiếm 59% trong viện trợ phát triển thế giới.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...