Nhận xét không chính xác về vai trò của Liên minh châu Âu (EU) trên thế giới (năm 2004) là

A.

chiếm 31% trong tổng GDP của thế giới.

B.

chiếm 37,7% trong xuất khẩu của thế giới.

C.

chiếm 36% trong sản xuất ô tô của thế giới.

D.

chiếm 59% trong viện trợ phát triển thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

chiếm 36% trong sản xuất ô tô của thế giới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...