Nhân tố tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho qúa trình tiến hóa là:

A.

Qúa trình giao phối.

B.

Qúa trình chọn lọc tự nhiên.

C.

Các yếu tố ngẫu nhiên.

D.

Qúa trình đột biến.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...