Nhân tố tạo nên nguồn biến dị thứ cấp cho qúa trình tiến hóa là:

A.

Qúa trình giao phối.

B.

Qúa trình chọn lọc tự nhiên.

C.

Các yếu tố ngẫu nhiên.

D.

Qúa trình đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Qúa trình giao phối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...