Nhân tố quyết định sự phong phú về thành phần loài thực vật Việt Nam là

A.

địa hình đồi núi thấp chiếm ưu thế, phân hoá phức tạp

B.

khí hậu nhiệt đới gió mùa có sự phân hoá sâu sắc

C.

vị trí giao lưu của các luồng di cư của sinh vật.

D.

sự đa dạng của các nhóm đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

vị trí giao lưu của các luồng di cư của sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...