Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng chất của đất?

A.

Đá mẹ

B.

Khí hậu

C.

Sinh vật

D.

Địa hình

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...