Nhân tố nào sau đây quyết định thành phần khoáng chất của đất?

A.

Đá mẹ

B.

Khí hậu

C.

Sinh vật

D.

Địa hình

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đá mẹ là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, do đó quyết định thành phần khoáng vật, thành phần cơ giới và ảnh hưởng đến nhiều tính chất của đất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...