Nhân tố hàng đầu để Nhật Bản trở thành siêu cường kinh tế là

A.

vai trò lãnh đạo của Nhà nước.

B.

thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật

C.

nguồn viện trợ của Mĩ.

D.

con người.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...