Nhân tố hàng đầu để Nhật Bản trở thành siêu cường kinh tế là

A.

vai trò lãnh đạo của Nhà nước.

B.

thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật

C.

nguồn viện trợ của Mĩ.

D.

con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...