Nhân dịp lễ sơ kết học kì I, để thưởng cho ba học sinh có thành tích tốt nhất lớp cô An đã mua img1 cuốn sách khác nhau và chọn ngẫu nhiên ra img2 cuốn để phát thưởng cho img3 học sinh đó mỗi học sinh nhận img4 cuốn. Hỏi cô An có bao nhiêu cách phát thưởng.         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Chọn ngẫu nhiên img1 cuốn sách rồi phát cho img2 học sinh có: img3 cách. Vậy đáp án đúng là B.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...