Nhận định nào sau đây là đúng nhất :      

A.

A. Phân tử polime do nhiều đơn vị mắt xích tạo thành      

B.

B. Xenlulozo có thể bị đề polime khi được đun nóng      

C.

C. Monome và mắt xích trong polime có cấu tạo giống nhau      

D.

D. Cao su lưu hóa là sản phẩm khi lưu hóa cao su thiên nhiên.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A Sai vì các đơn vị mắt xích này phải lặp lại theo một qui luật nhất định

B Sai, chỉ khi đun nóng với H+ thì xenlulozo mới bị thủy phân tạo Glucozo

C Sai, vì mắt xích có thể gồm nhiều monome

Vậy đáp án đúng là D    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...