Nhận định nào sau đây không đúng với ngành luyện kim đen?

A.

Ngành sử dụng một khối lượng lớn nguyên liệu 

B.

Việc sản xuất thép tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển 

C.

Kim loại đen chiếm 90% tổng khối lượng kim loại sản xuất trên thế giới

D.

Sản phẩm chính của ngành là gang thép 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Việc sản xuất thép tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...