Hiện tượng liên quan đến biến đổi số lượng của toàn bộ NST được gọi là

A.

đột biến số lượng toàn bộ NST.

B.

đột biến tự đa bội.

C.

thể không nhiễm.

D.

thể đa nhiễm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...