Nhận định nào sau đây chưa chính xác về tình hình dân số thế giới?

A.

Tỉ lệ nhóm người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.

B.

Tỉ lệ nhóm người trên 65 tuổi ngày càng tăng.

C.

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm.

D.

Tuổi thọ trung bình và tuổi trung vị của thế giới đang tăng lên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

-Dân số thế giới đang già hoá nên tỉ lệ nhóm dưới 15 tuổi đang giảm dần, nhóm trên 65 tuổi sẽ ngày càng tăng

 - Dân số ngày càng già hoá nên tuổi thọ trung bình ngày càng tăng, độ tuổi trung vị ngày càng cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...