Nhận định nào sau đây chưa chính xác về tình hình dân số thế giới?

A.

Tỉ lệ nhóm người dưới 15 tuổi ngày càng giảm.

B.

Tỉ lệ nhóm người trên 65 tuổi ngày càng tăng.

C.

Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ngày càng giảm.

D.

Tuổi thọ trung bình và tuổi trung vị của thế giới đang tăng lên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...