Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

A.

Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới

B.

Những quyết định của Hội nghị đã góp phần dẫn đến tình trạng mâu thuẫn Đông Tây và chiến tranh lạnh

C.

Hội nghị Ianta thực chất là sự phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô

D.

Các nước tham dự Hội nghị Ianta là trụ cột trong chiến tranh chống phát xít và được quyền lợi như nhau trong Hội nghị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hội nghị Ianta tuy là thỏa thuận của 3 cường quốc nhưng thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...