Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

A.

Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới

B.

Những quyết định của Hội nghị đã góp phần dẫn đến tình trạng mâu thuẫn Đông Tây và chiến tranh lạnh

C.

Hội nghị Ianta thực chất là sự phân chia khu vực đóng quân và phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô

D.

Các nước tham dự Hội nghị Ianta là trụ cột trong chiến tranh chống phát xít và được quyền lợi như nhau trong Hội nghị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hội nghị Ianta tuy là thỏa thuận của 3 cường quốc nhưng thực chất là sự phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa Mĩ và Liên Xô.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai( 1945 – 1949) 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...