Nhận định nào không đúng về cách làm mềm nước cứng?

A.

Làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

B.

Làm giảm nồng độ các ion , Cl- trong nước cứng.

C.

Thay thế các ion , Cl- trong nước cứng bằng các ion Na+.

D.

Chuyển các ion Ca2+, Mg2+ vào hợp chất không tan bằng cách đun nóng nước có độ cứng tạm thời.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...