Nhận định nào không đúng về cách làm mềm nước cứng?

A.

Làm giảm nồng độ các ion Ca2+, Mg2+ trong nước cứng.

B.

Làm giảm nồng độ các ion , Cl- trong nước cứng.

C.

Thay thế các ion , Cl- trong nước cứng bằng các ion Na+.

D.

Chuyển các ion Ca2+, Mg2+ vào hợp chất không tan bằng cách đun nóng nước có độ cứng tạm thời.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm giảm nồng độ các ion , Cl- trong nước cứng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...